بستنی عالی

بستنی عالی

شرایط یک بستنی عالی بجز در طعم و مزه خوب در میزان حرارت مقاوت در مقابل حرارت و شکل پذیری و رنگ طبیعی و مناسب است .
بستنی عالی 
تاریخچه بستنی در چندموقعیت مورد بررسی قرار می دهیم اول موقعیت تاریخی بستنی در دوران بسیار کهن است که در چین باستان مورد مصرف بوده بصورتی که از ترکیب شیر و برنج و ادویه استفاده می کردند و برای تبدل شدن به حالت بستنی و انجماد از برف و یخ استفاده می کردند و در ظروف چوبی تولید میشده است و پس از مدتی با توجه به گسترش و علاقه مندی عمومی از طریق بازرگانان و مسافرین به ایران رسید و در آن زمان با ابداع ترکیب شیره انگور و برف و یخ این بستنی اولیه در ایران باستان مورد توجه قرار گرفته و در دربار آن زمان جای خود را بعنوان یک دسر خوشمزه باز می کند .
اما بستنی به شکل حرفه ایی و تجاری در کالیفرنیای آمریکا توسط دو برادر آمریکایی بنام Baskin – Robbins تولید و عرضه شد و در مدت کوتاهی مورد استقبال عمومی قرار گرفته و در سرار آمریکا شعبات آن گسترش یافت و پس از آن در تمام اروپا و جهان توسعه یافت و شکل امروزی را بوجود آورد .
ولی در ایران از زمان قاجار بستنی بصورت حرفه ایی در بین خانواده اشراف معمول شد و در کوچه و بازار بصورت چرخ دستی فروش می رفت و اولین مغازه توسط ممد ریش افتتاح شد که در زمان ترور ناصرالدین شاه قاجار بعلت صرف بستنی توسط میرزا رضای کرمانی روز قبل از ترور در مغازه ممدریش باعث دستگیری و شکنجه ممد ریش می گردد که در آن بستنی چه بود که یک آدم شال فروش بی نوا تصمیم به ترور شاه مملکت بگیرد .پس از آن بدستور رضا شاه بعلت تعطیل شدن آشپزخانه قجری و بر چیدن نظام قاجار ، اکبر آقا مشهدی ملایری که مسئول ساخت بستنی در آشپزخانه دربار بود بیکار شد و بعد از مدتی با مقدار پول پس انداز شده اش اقدام به تاسیس مغازه بستنی فروشی در میدان راه آهن تهران نمود ،آقا اکبر مشهدی ملایری این حرفه را ادامه داد و با معروف شدن آن تبدیل به برند اکبرمشتی گردید که شهره خاص و عام گردید ، به گونه ایی که در آن زمان شهرتش به اروپا و آمریکا رسید.
اکبر مشتی نودو دو سال عمر پر برکت داشت که بعلت جدیت شغلی و گستردگی فعالیت شغلیش هیچگاه موفق به ازدواج و تشکیل خانواده نگردید و تنها وارثش آقا محمد ملایری راه او را ادامه داد.
تولید بستنی بصورت صنعتی در جهان برای اولین بار در سال 1851 در مریلند آغاز شد . ودر ایران با ورود دستگاه های بستنی ساز آمریکایی در سال 1329 آغاز گردید .

بستنی عالی

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید